Spune-ti parerea

Daca doriti sa fie adaugate noi rubrici sau ai ceva de spus in legatura cu site-ul, ne puteti scrie direct din pagina de contact, folosind formularul sau pe e-mail: primariacaragiale@gmail.com De asemenea, ne puteti contacta zilnic, de luni pana vineri, intre orele 08.00-16.00 la telefon 0245660332, fax 0245660423, si mai nou pe forumul nostru.

Contor vizitatori


Sustinem

o9atitudine.ro Magazin de ecologie

ANUNȚ PRIVIND EXAMENUL DE PROMOVARE, LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE DEBUT, A PERSONALULUI CONTRACTUAL

Nr. 6313/20.07.2016

A N U N Ţ
Primăria comunei I.L.Caragiale, cu sediul în sat Ghirdoveni,  str.Principală,  nr.1196, organizează examen de promovare la sfârșitul perioadei de debut a personalului contractual din cadrul Compartimentului de Asistență Socială și Autoritate Tutelară, în data de 4 august 2016 orele 10,00, pentru următoarele funcții contractuale:

– Asistent medical comunitar
Condiţii de participare la examen (conform art. 45^1 (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, actualizată prin Hotărârea Guvernului nr. 1027/2014):

 • persoanele încadrate în funcţii contractuale de debutant vor fi promovate, prin examen, la sfârşitul perioadei de debut stabilite în condiţiile legii, în funcţia, gradul sau treapta profesională imediat superioară, în baza unui referat de evaluare întocmit, cu respectarea prevederilor art. 41 alin. (9), de şeful ierarhic şi aprobat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.

Dosarul de examen se depune la  secretarul Comisiei de examinare, Compartiment Resurse Umane, Registratură și Arhivă din cadrul aparatului de specialitate al primaului, cu minim 3  zile lucrătoare înainte de data desfăşurării examenului şi conţine în mod obligatoriu:

 • formularul de înscriere la examen;
 • referatul de evaluare întocmit de şeful ierarhic şi aprobat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice;

Termenul limită de depunere a dosarului de examen :  29 iulie 2016, ora 1500

Modalitatea de desfășurare a examenului – susținerea unei probe scrise  (redactarea unei lucrări pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare).

Data, ora şi locul organizării examenului: 04.08.2016, ora 1000,  Sala de Ședințe a Primăriei comunei I.L.Caragiale, sat Ghirdoveni, str. Principală, nr. 1196, comuna I.L.Caragiale, județul Dâmbovița

Bibliografie

 

 1. Vlădescu (coord. ştiinţific) şi grup autori “Ghid Practic pentru asistenţa medicală comunitară” – Editura Estfalia, 2012, Bucureşti
 2. Marcean; V. Mihailescu: Puericultura si pediatrie – Editura R.C.R. Print 2004;
 3. Chiru; G. Chiru; L. Moraru: Ingrijirea omului bolnav si a omului sanatos – Editura Cison, 2001;
 4. Titirca: Urgente medico chirurgicale – Sinteze – Editura Medicala, Bucureşti 2001;
 5. Bocarnea: Boli infectioase si epidemiologie: Editura Info-team, 1999;
 6. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al aistentului medical din România/2009;
 7. Ordonanţa de Urgenţă Nr. 144 din 28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România aprobată prin Legea Nr. 53/2014;
 8. Ordonanţa de Urgenţă nr. 162 din 12 noiembrie 2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale;
 9. Hotărârea Guvernului Nr. 56 din 29 ianuarie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale.

 

 

Tematica pentru concurs de ocupare post de asistent medical comunitar

 

 1. Planificarea, organizarea si raportarea activitatii de asistenta medicala comunitara (AMC)
 • Activitatea de asistenta medicala comunitara
 • Identificarea nevoii de asistenta medicala comunitara la nivelul comunitatii
 • Planificarea activitatii AMC
 • Centralizarea si raportarea activitatii
 • Instrumente pentru planificarea si raportarea activitatii
 1. Lucrul cu comunitatea
 • Diagnosticul comunitatii
 • Catagrafierea populatiei, stabilirea grupului tinta si a populatiei asistate
 1. Lucrul cu familia
 • Factori de risc de mediu la nivelul familiei
 • Informatii utile pentru identificarea factorilor de mediu cu risc la nivelul familiei
 • Identificare a factorilor de risc la nivel de gospodarie
 • Factori de risc sociali la nivelul familiei
 • Identificarea riscului de neglijare maltratare si violenta domestica
 1. Lucrul cu individul
 • Evidenta a beneficiarilor de servicii AMC
 • Supravegherea gravidei. Manevre şi tehnici de urmărire a evoluţiei sarcinii
 • Supravegherea nou-născutului la domiciliu.
 • Urmarirea lauzei la domiciliu. Manevre şi tehnici de urmărire a lăuzei
 • Supravegherea sugarului la domiciliu.
 • Spravegherea copilului 1-3 ani la domiciliu.
 • Supravegherea bolnavului de TBC
 • Supravegherea bolnavului cronic
 • Supravegherea bolnavului cu HIV/SIDA
 • Supravegherea bolavului cu diabet zaharat tip II
 • Supravegherea bolnavului psihic
 • Supravegherea persoanelor varstnice la domiciliu
 1. Promovarea sanatatii si educatie pentru sanatate
 • Evaluarea factorilor de risc la nivel individual
 • Notiuni introductive de promovare a sanatatii
 • Promovarea unui stil de viata sanatos
 • Promovarea unei alimentatii sanatoase
 • Prevenirea fumatului
 • Promovarea igienei individuale
 • Planificarea familiala
 • Autoexaminarea sanilor
 • Combaterea bolilor cardiovasculare (BCV)
 • Prevenirea bolilor cerebrovasculare (AVC ischemic, AVC hemoragic)
 • Tuberculoza (TB)
 • Diabetul zaharat (DZ)
 • Efectele nocive ale consumului de alcool şi îndrumarea către servicii de suport
 • Astmul bronsic
 1. Acordarea primului ajutor in caz de urgenta
 • Amputaţia de membre
 • Arsuri
 • Entorse şi luxaţii
 • Resuscitarea cardiorespiratorie
 • Hemoragia
 • Intoxicaţii
 • Electrocutare
 • Fracturi
 • Leşin
 • Plăgi
 • Politraumatisme
 • Traumatismul cranian
 1. Administrarea unor tratamente la domiciliul pacientilor
 • Metodologia de lucru pentru administrarea tratamentului la domiciliu
 • Administrarea tratamentului in tuberculoza

 

PRIMAR,                                                                  SECRETAR U.A.T. –

COMUNA I.L. CARAGIALE

Adrian NĂSTASE                                                       Jr. Nicoleta MIHALCEA

 

 

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL – ȘEDINȚA ORDINARĂ DIN DATA DE 14.07.2016 –

HCL nr. 24/14.07.2016 privind alegerea președintelui de ședință pentru luna iulie 2016

HCL nr. 25/14.07.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al comunei I.L.Caragiale, județul Dâmbovița, pentru mandatul 2016-2020

HCL nr. 26/14.07.2016 privind desemnarea primarului, domnul Adrian NĂSTASE, ca reprezentant U.A.T. – comuna I.L. Caragiale în A.D.I. ” Reabilitarea colectarii, transportului, depozitării prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița „

HCL nr. 27/14.07.2016 privind suplimentarea și rectificarea bugetului local

HCL nr. 28/14.07.2016 aprobarea Regulamentului privind acordarea premiilor elevilor care au obținut rezultate deosebite la olimpiade, concursuri și competiții școlare

HCL nr. 29/14.07.2016 privind acordarea ajutoarelor de urgență unor familii care se află în situații deosebite datorită stării de sănătate

Proces – verbal al sedintei ordinare din data de 14.07.2016

Convocare sedinta ordinara de Consiliu Local în data de 14 iulie 2016 ora 15,30

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. 5 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată.

Se convoacă Consiliul local al comunei I.L.Caragiale, în  şedinţa ordinară în ziua de 14 iulie 2016, ora 15,30, ce se va desfășura în Sala de şedinţe din cadrul Căminului Cultural Ghirdoveni, cu următoarea :

ORDINE DE ZI:

 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței de constituire a Consiliului Local al comunei I.L.Caragiale din data de 28 iunie 2016 ;

2. Proiect de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință pentru luna iulie 2016

Inițiator : Primar Adrian NĂSTASE

Prezintă materialele : Secretar UAT – Nicoleta MIHALCEA

Avizează : Comisia Juridică

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei I.L.Caragiale pentru mandatul 2016 – 2020

Inițiator : Primar Adrian NĂSTASE

Prezintă materialele : Secretar UAT – Nicoleta MIHALCEA

Avizează : Comisia Juridică, Comisia Economică și Comisia Socială

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea primarului comunei I.L.Caragiale, d-l Adrian NĂSTASE, ca reprezentant al U.A.T. – Comuna I.L.Caragiale în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “ Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița”

Inițiator : Primar Adrian NĂSTASE

Prezintă materialele : Secretar UAT – Nicoleta MIHALCEA

Avizează : Comisia Juridică

5. Proiect de hotărâre privind suplimentarea și rectificarea bugetului local al comunei I.L.Caragiale

Inițiator : Primar Adrian NĂSTASE

Prezintă materialele : Compartiment Buget Contabilitate – Cons. Sup. Adelina NICOLESCU

Avizează : Comisia Economică

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind acordarea premiilor elevilor care au obținut rezultate deosebite la olimpiade, concursuri și competiții școlare

Inițiator : Primar Adrian NĂSTASE

Prezintă materialele : Compartiment Buget Contabilitate – Cons. Sup. Adelina NICOLESCU

Avizează : Comisia Economică și Comisia socială

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență d-nei Nae Bianca Ioana,întrucât se găsește într-o situație deosebită datorită stării de sănătate

Inițiator : Primar Adrian NĂSTASE

Prezintă materialele : Compartiment  Asistență Socială –  Cons. Sup.  Cristina PREDUȘCĂ

Avizează : Comisia Economică și Comisia socială

Diverse

PRIMAR,

Adrian NASTASE

HOTĂRÂRI ADOPTATE ÎN CADRUL ȘEDINȚEI DE CONSTITUIRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI I.L. CARAGIALE DIN DATA DE 28.06.2016

Hotărârea nr. 1/28.06.2016 privind constituirea Comisiei de validare a mandatelor de consilier local, ca urmare a organizării alegerilor locale pentru Consiliul local al comunei I.L.Caragiale din data de 05.06.2016

Hotărârea nr. 2/28.06.2016 privind validarea mandatelor de consilier local, ca urmare a organizării alegerilor locale pentru Consiliul local al comunei I.L.Caragiale din data de 05.06.2016

Hotărârea nr. 3/28.06.2016 privind declararea ca legal constituit a Consiliului local I.L.Caragiale, ca urmare a organizării alegerilor locale din data de 05.06.2016

Hotărârea nr. 4/28.06.2016 – privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 22/28.06.2016 privind alegerea viceprimarului comunei I.L.Caragiale

Hotărârea nr. 23/28.06.2016 – privind aprobarea denumirii, a numărului și a componenței nominale a comisiilor pe domenii de specialitate a consilierilor locali din Consiliul local al comunei I.L.Caragiale

DECLARAȚII DE AVERE ȘI DE INTERESE FUNCȚIONARI PUBLICI – DEPUSE ÎN ANUL 2016

FUNCTIONARI PUBLICI

CONSILIERI LOCALI